Obecné podmínky použití aplikace MiTennis a zásady ochrany a zpracování osobních údajů

LTC SLOVAN KLADNO – obchodní podmínky rezervačního systému

V12305

Provozovatel je společnost LTC Slovan Kladno z.s., Sportovců 821, 272 04 Kladno, IČ: 61895661, info@ltcslovan.cz, tel: +420 723 209 666, zodpovědná osoba: Mgr. Pavel Šulc (dále jen „Provozovatel“), vydává tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“):

Úvodní ustanovení

 • Tyto Obchodní podmínky platí pro nákup a správu rezervací v pevné tenisové hale, přetlakové hale a na antukových nekrytých kurtech, které jsou součástí areálu LTC Slovan Kladno na adrese Sportovců 821, Kladno. Tyto služby jsou nabízeny prostřednictvím online rezervačního systému MiTennis, který je poskytován Miroslavem Poláčkem. Tato smlouva upravuje práva a povinnosti provozovatele a jeho zákazníků a je dostupná na stránce https://www.ltcslovan.cz/vopoou/.
 • Zákazník je povinen seznámit se s těmito Obchodními podmínkami, které jsou uvedeny na internetové adrese https://www.ltcslovan.cz/vop/.

 

Smlouva se provádí mezi LTC Slovan Kladno z.s. a zákazníkem (fyzickou nebo právnickou osobou). Zúčtovací služby jsou prováděny společností PayU S.A., Na Strži 61a, 140 00 Praha 4. Za provedení a splnění podmínek pronájmu je odpovědný pořadatel LTC Slovan Kladno z.s. Zakoupením pronájmu kurtu vzniká smluvní vztah přímo mezi zákazníkem, který si zakoupí kurt a LTC Slovan Kladno z.s.

 

Pronájem pevné haly, přetlakové haly a nekrytých antukových kurtů

Před začátkem hry je každý hráč povinen mít platnou rezervaci. Rezervace lze provádět prostřednictvím online rezervačního systému MiTennis na webové adrese Ltcslovan.cz nebo pomocí mobilní aplikace. Alternativně je možné rezervaci vytvořit prostřednictvím kontaktního telefonního čísla +420 723 209 666 nebo osobně v klubovně LTC Slovan Kladno z.s.

 

Zákaznický účet, depozit

 • Zákazník si vytváří u Provozovatele zákaznický účet prostřednictvím online rezervačního systému. Zákaznický účet je zřízen po vyplnění registračního formuláře, přičemž jsou povinná vyplnění všech požadovaných polí. Po vytvoření účtu má Zákazník možnost přidat peněžní prostředky na svůj zákaznický účet (označováno jako „Kredit“).
 • Vklad na Kredit je prováděn pomocí platební brány. Zákazník má přístup k aktuálnímu stavu svého zákaznického účtu. Provozovatel automaticky zasílá informační e-mail 14 dní před vypršením platnosti Kreditu.
 • Vložený Kredit je Zákazník povinen vyčerpat nejpozději do 12 měsíců od data vložení. Po uplynutí této lhůty zaniká platnost vloženého Kreditu. Platnost Kreditu lze prodloužit dalším finančním vkladem. Zakoupený Kredit nelze vrátit zpět jako peněžní prostředky ani žádným jiným způsobem, ani v případě zrušení zákaznického účtu.
 • Zákazník má možnost vstupovat na svůj zákaznický účet přes webové rozhraní na adrese https://mitennis-c346c.web.app/?fbclid=IwAR3z1x5nAGBFS1bs-ASCFA15dqu0OTzt9Lp-VG6JWgLSajjYM2oB6fhNhsA
  Po přihlášení, které se uskuteční zadáním platného uživatelského jména a hesla, má Zákazník možnost rezervovat, a případně i hradit si jednotlivé rezervace. Dále je možné v zákaznickém účtu přes webové rozhraní administrovat zadané kontaktní údaje.

Rezervace

 • Pokud Zákazník má zřízen zákaznický účet u Provozovatele a na účtu má dostatečný Kredit odpovídající ceně dané aktivity, má možnost si rezervovat aktivity poskytované Provozovatelem (dále jen „Rezervace“).
 • Rezervace může být provedena přes webové rozhraní po přihlášení do zákaznického účtu.
 • Po provedení rezervace bude odpovídající částka Kreditu Zákazníka blokována, což znamená, že Zákazník souhlasí s odečtením částky odpovídající ceně dané sportovní aktivity. Zákazník bude před provedením rezervace informován o této skutečnosti. Současně s provedením rezervace platí tato podmínka.
 • Rezervace se považuje za závaznou objednávku dané služby.
 • Provozovatel stanovuje storno poplatky. Zákazník může rezervaci bez storno poplatku zrušit nejpozději 12 hodin před začátkem rezervace. V případě, že rezervaci zruší ve lhůtě kratší než 12 hodin před začátkem rezervace, již není možné storno poplatek vyhnout. Pokud Zákazník nezruší svou rezervaci nejpozději 12 hodin před začátkem dané aktivity a nedostaví se na rezervované místo, automaticky mu bude účtován storno poplatek ve výši 100 % ceny rezervace.
 • Zrušení rezervace může být provedeno elektronicky přes klientský účet, telefonicky nebo osobně v klubovně LTC Slovan Kladno.

 

Ochrana osobních údajů

Při zpracování osobních údajů se Provozovatel řídí platnými právními předpisy, včetně zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Dodržujeme také požadavky obsažené v Nařízení (EU) 2016/679, známém jako Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), které je účinné od 25. května 2018.

 

Závěrečná ustanovení

 • Tyto Obchodní podmínky Provozovatele jsou účinné od 09.05.2023 na internetových stránkách https://www.ltcslovan.cz/vop/

 

Adresa

Sportovců 821, 272 04 Kladno

Phone

PAVEL ŠULC
předseda

HYNEK LÓR
místopředseda

DAVID MRÁZEK
tajemník

Email

info@ltcslovan.cz

Projekty klubu na podporu sportovních a pohybových činností dětí a mládeže jsou

spolufinancovány prostřednictvím dotačních programů

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.