Rezervace kurtů prostřednictvím mobilní aplikace

Nadále zůstává v platnosti možnost objednání prostřednictví telefonního čísla +420 723 209 666

Doporučujeme k objednávání využívat MOBILNÍ APLIKACI.

Stáhněte si aplikaci pro zařízení Apple/iOS

Stáhněte si aplikaci pro zařízení Android

KONTAKTY

Kontakt pro rezervace

správce na kurtech LTC Slovan Kladno
+420 723 209 666

 

PRAVIDLA PRO REZERVACI HRY NA DVORCÍCH LTC SLOVAN KLADNO z.s.

1.    Rezervační systém je platný pro členy klubu starší 18 let. Výjimku tvoří hráči, zařazení do tréninkového procesu, pro které platí zvláštní režim. Tito hráči se mohou do rezervačního systému zapisovat pouze do 16.00 hod., později se mohou zapsat  se souhlasem trenéra a to jen 24 hodin předem (při respektování bodu 4) Hrací jednotka pro členy klubu je maximálně 90 minut, pro nečleny 60 minut, a to včetně úpravy dvorce před i po hře.

2.    Hru je možno rezervovat telefonicky nebo osobně u správců  dvorců od 8.00 hod do 16.00 hod. Telefon na dvorce je 723 209 666. Členové klubu si mohou hru sami zapsat do herního plánu.

3.    Každý hráč, bez ohledu na členství, má právo rezervovat si jednu hrací jednotku předem, dle bodu 2.

4.    Správce může rezervovat hru nečlenům ve stejném čase pouze na jednom dvorci  ve všedních dnech, kdy platí tréninkový režim a na dvou dvorcích ve stejném čase mimo tento režim (večerní čas, dny volna, prázdniny).Pokud však nebudou dvorce v daný  čas obsazeny, může hrou příchozích nečlenů obsadit i více dvorců. V každém z těchto režimů však musí zůstat jeden dvorec volný pro hru příchozích členů.

5.    Pokud nemá člen rezervovanou hru a jsou prázdné dvorce, zapíše ho  správce do plánu her, nebo se zapíše sám a může nastoupit ke hře. Nečlena zapisuje vždy správce nebo jeho zástupce.

6.    Pokud po skončení hrací jednotky není na dvorec další rezervace, je možno hru prodloužit, a to vždy o 30 minut.

7.    Dva spolu hrající hráči si nemohou rezervovat dvě po sobě následující hrací  jednotky.

8.    Pokud se hráč nedostaví na dvorec do 5-ti minut od zahájení hrací jednotky a neoznámí telefonicky, že i přes své zdržení hodlá využít zbytek rezervované hrací jednotky, je dvorec považován za neobsazený a může být obsazen jinými hráči.

9.    Pokud hráč zjistí, že se nebude moci dostavit na rezervovanou jednotku, je jeho povinností vzhledem k ostatním členům klubu rezervaci zrušit.

10.    Správci a zároveň všichni členové jsou povinni při rezervaci využívat dvorců co nejvíce tak,aby nevznikaly prázdné časové jednotky.

Adresa

Sportovců 821, 272 04 Kladno

Phone

PAVEL ŠULC
předseda

HYNEK LÓR
místopředseda

DAVID MRÁZEK
tajemník

Email

info@ltcslovan.cz

Projekty klubu na podporu sportovních a pohybových činností dětí a mládeže jsou

spolufinancovány prostřednictvím dotačních programů

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.