LTC Slovan Kladno since 1972

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016

         Výroční zpráva  LTC Slovan Kladno, z.s. za rok 2016

 

Výroční zpráva je zpracována za období počínající dnem 1. ledna 2016 a končící dnem 31. prosince 2016 na základě vyhodnocení činnosti a její jednotlivá ustanovení byla předmětem jednání Valné hromady LTC Slovan Kladno, z.s. konané dne ………………..

Obsah

1) Obecné informace o organizaci

2) Hlavní a vedlejší činnost organizace

3) Struktura organizace

4) Členská základna

5) Hospodaření organizace

 

1. Obecné informace o organizaci

Název účetní jednotky:                            LTC Slovan Kladno, z.s.

Sídlo:                                                             Sportovců 821, 272 04 Kladno 4

IČ:                                                                 61895661

DIČ:                                                              CZ61895661

Právní forma:                                             spolek

Spisová značka:                                         L 6743 vedená u Městského soudu v Praze

 

 

2. Hlavní a vedlejší činnost organizace

LTC Slovan Kladno má svoji hlavní činnost vymezenou svými stanovami. Ve sledovaném období realizovala veškerou hlavní činnost organizace, zejména:

  1. provozovala soutěžní i nesoutěžní sportovní a obdobnou činnost a vytvářela pro ni materiální a organizační podmínky ve sportu, zejména tenisu,
  2. svojí činností pomáhala rozšiřovat povědomí o prospěšnosti sportu zejména v oblasti jeho vlivu na zdraví,
  3. provozovala, udržovala a opravovala vlastní sportovní zařízení a to tenisové kurty a zděnou halu, ve které byla v r.2015 provedena rekonstrukce povrchu. Rekonstrukce byla provedena z dotace MŠMT a z části z vlastních prostředků. Zároveň vytvářela možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti a jiných sportovních organizací, zejména pak mládeže,
  4. spolupracovala s orgány státní správy a samosprávy a s ostatními sportovními organizacemi i jednotlivci.

 

Za účelem financování hlavní činnosti provozoval oddíl také jinou činnost. Ve sledovaném období měla organizace příjmy z reklamních plnění vůči partnerům.

 

3) Struktura organizace

Nejvyšším orgánem LTC Slovan Kladno je valná hromada. Nejvyšším výkonným orgánem je výbor TK. LTC Slovan Kladno organizačně zahrnuje oddíl tenisu a to od družstev nejmladších žáků až po družstva dospělých.

 

 

 

 

 

Statutární orgán TK:

Arnošt Baštýř, předseda výkonného výboru

 

Ve sledovaném období nedošlo ke změnám ve struktuře organizace ani ve složení statutárních orgánů.

 

4) Členská základna

LTC Slovan Kladno, z.s. evidoval na konci sledovaného období 335 členů v následující struktuře:

 

  Děti

(do 15 let)

Mládež

(od 15 do 18 let)

Dospělí

(nad 18 let)

Oddíl tenisu 62 24 335

 

5) Hospodaření organizace

LTC Slovan Kladno, z.s. v průběhu roku financoval svoji činnost zejména z členských příspěvků, z dotace na provoz z ČTS ,z dotace z rozpočtu MŠMT pro mládež, z dotace ze Středočeského kraje  a z provozování vlastních sportovních zařízení.

Organizace ve sledovaném období skončila s  výsledkem hospodaření v zisku

185 tis.Kč. Pro rok 2017 organizace vykazuje dostatek finančních prostředků pro realizaci své hlavní činnosti v následujícím období.

Podrobnější informace o hospodaření organizace ve sledovaném období jsou uvedeny v přílohách této výroční zprávy:

Příloha č. 1 – Výkaz zisku a ztráty

Příloha č. 2 – Rozvaha

 

 

 

Sestavil Hana Škripková
Dne 19.1.2017

 

Navštivte nás

Sportovců 821, 272 04 Kladno

Zavolejte nám

+420 723 209 666

Napište nám

info@ltcslovan.cz

Projekty klubu na podporu sportovních a pohybových činností dětí a mládeže jsou

spolufinancovány prostřednictvím dotačních programů

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.