LTC Slovan Kladno since 1972

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017

Výroční zpráva LTC Slovan Kladno, z. s. za rok 2017

 

 1. Obecné informace o organizaci

LTC Slovan Kladno, z. s.

Sportovců 821

Kladno 272 04

IČ: 61895661

DIČ: CZ61895661

Spisová značka: L6743

 

 1. Hlavní a vedlejší činnost spolku

LTC Slovan Kladno, z. s. má svoji hlavní činnost vymezenou svými stanovami tj. provozováním sportu – zejména tenisu a s tím související osvětové a hospodářské činnosti.

 1. Provozoval soutěžní i rekreační sportovní činnosti. Soutěžil ve všech věkových kategoriích, jak na krajské, tak celorepublikové úrovni. Pro tuto sportovní činnost vytvářel materiální a organizační podmínky.
 2. Svojí činností propagoval sport u široké veřejnosti a reprezentoval město Kladno na celostátní úrovni.
 3. Provozoval a spravoval vlastní sportovní zařízení – letní tenisové dvorce, přetlakovou tenisovou halu, pevnou tenisovou halu a to s péčí řádného hospodáře.
 4. Spolupracoval s orgány státní správy a samosprávy a vytvářel podmínky pro sportovní aktivity nejen členů spolku, ale i široké sportovní veřejnosti.
 5. Struktura spolku

Nejvyšším orgánem LTC Slovan Kladno, z. s.  je Valná hromada. Nejvyšším výkonným orgánem je výbor.

Statutární orgán:

Arnošt Baštýř – předseda

 1. Členská základna
Celkem Děti a mládež Dospělí
287 106 181

 

 1. Hospodaření klubu

LTC Slovan Kladno, z. s. v průběhu roku financoval svoji činnost zejména z členských příspěvků, dotací ČTS, státní správy, pronájmu svých sportovišť sportovní veřejnosti a tržeb z reklam.

Spolek vykazuje dostatek finančních prostředků pro realizaci své činnosti v následujícím období.

Podrobnější informace o hospodaření v roce 2017 jsou uvedeny v přílohách.

Přílohy:

 1. Výkaz zisku a ztráty
 2. Rozvaha

 

sestavil: Arnošt Baštýř – předseda

dne:     31.1. 2018

 

 

Navštivte nás

Sportovců 821, 272 04 Kladno

Zavolejte nám

+420 723 209 666

Napište nám

info@ltcslovan.cz

Projekty klubu na podporu sportovních a pohybových činností dětí a mládeže jsou

spolufinancovány prostřednictvím dotačních programů

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.