Obecné podmínky použití aplikace MiTennis a zásady ochrany a zpracování osobních údajů

1. Obecné podmínky použití aplikace MiTennis

Stažením nebo použitím aplikace MiTennis vyjadřujete souhlas s respektováním těchto obecných podmínek použití aplikace MiTennis a vyjadřujete ochrany a zpracování osobních údajů, kterými se provozovatel aplikace řídí. Doporučujeme proto věnovat jejich přečtení náležitou pozornost.

Předně není dovoleno žádným způsobem kopírovat nebo upravovat aplikaci či jakoukoli její část včetně k ní náležející ochranné známky. Není dovoleno pokoušet se extrahovat zdrojový kód aplikace ani překládat aplikaci do jiných jazyků nebo vytvářet její odvozené verze. Samotná aplikace a všechny ochranné známky, autorská práva, práva k databázi a další práva duševního vlastnictví k ní náleží provozovateli aplikace MiTennis.

Provozovatel aplikace MiTennis si vyhrazuje právo kdykoli a z jakéhokoli důvodu provádět změny v aplikaci a upravovat podmínky jejího užívání.

Aplikace MiTennis ukládá a zpracovává osobní údaje, které uživatelé aplikaci poskytují za účelem možnosti jejího používání, a to v souladu s pravidly uvedenými v části 2. Zásady ochrany a zpracování osobních údajů.

Doporučujeme nicméně, abyste nezasahovali do továrního nastavení telefonu (nerootovali jej), což je proces odstraňování softwarových omezení a omezení stanovených oficiálním operačním systémem vašeho zařízení. Vystavujete tím Váš telefon nebezpečí z hlediska napadení malware, viry a škodlivými programy, které mohou ohrozit funkce zabezpečení telefonu a mohou také způsobit, že aplikace MiTennis nebude fungovat správně.

Aplikace ke svému fungování využívá služby třetích stran, které deklarují své vlastní smluvní podmínky. Odkaz na smluvní podmínky poskytovatelů služeb třetích stran naleznete níže:

Některé funkce aplikace vyžadují, aby aplikace měla aktivní připojení k internetu. Připojení může být zajištěno skrze Wi-Fi, nebo skrze Vašeho poskytovatele mobilní sítě. Provozovatel aplikace MiTennis nenese odpovědnost za plnou funkčnost aplikace za situace, kdy přístup k internetu není zajištěn.


Pokud používáte aplikaci MiTennis aniž jste připojeni k Wi-Fi, Váš mobilní operátor Vám může účtovat poplatky za data spotřebovaná v souvislosti s používáním aplikace. Uživatel aplikace přijímá odpovědnost za jakékoli takové poplatky, včetně poplatků za roamingová data, pokud používá aplikaci mimo své domovské území (tj. region, nebo zemi) bez vypnutí datového roamingu. 

Provozovatel aplikace MiTennis nepřebírá žádnou odpovědnost za korektnost dat, která aplikace zobrazuje. Snažíme se sice zajistit, aby byla data, která aplikace zobrazuje vždy aktualizovaná a správná, závisí to však na kvalitě dat, která aplikaci dodávají jejich poskytovatelé, tedy třetí strany.

Provozovatel aplikace MiTennis nepřijímá žádnou odpovědnost za jakékoli škody, přímé nebo nepřímé, které mohou být uživatelům aplikace způsobeny v důsledku spolehnutí se na správnost dat, která aplikace zobrazuje.

Aplikace je pravidelně aktualizována a pro její správné fungování vždy doporučujeme stáhnout si veškeré aktualizace ihned, jak budou dostupné. Zároveň upozorňujeme, že s každou aktualizací může dojít ke změně požadavků na systém či přístup k některým funkcionalitám telefonu.

Provozovatel aplikace MiTennis si vyhrazuje právo kdykoli jakékoli ze služeb, které aplikace poskytuje omezit či provoz aplikace zcela ukončit, a to i bez předchozího upozornění a uvedení důvodů. Pokud k této situaci dojde, jsou její uživatelé povinni přestat aplikaci používat a odinstalovat ji ze svého mobilního zařízení.

Změny obecných podmínek použití aplikace

MiTennis může čas od času aktualizovat své smluvní podmínky. Proto vám doporučujeme pravidelně kontrolovat tuto stránku, zda neobsahuje nějaké změny. Smluvní podmínky zveřejněné na této stránce zavazují všechny uživatele aplikace MiTennis.

Tyto podmínky jsou účinné od 17. 4. 2022

Kontaktujte nás

Pokud máte jakékoli dotazy, nebo návrhy týkající se našich podmínek použití aplikace, neváhejte a kontaktujte nás  na mirapolacek@gmail.com


2. Zásady ochrany a zpracování osobních údajů

Níže uvedené informace slouží k seznámení uživatelů aplikace MiTennis se zásadami shromažďování, používání a zveřejňování osobních údajů. Zásady ochrany a zpracování osobních údajů jsou nedílnou součástí Obecných podmínek použití aplikace MiTennis.

Zásady ochrany a zpracování osobních údajů uživatelů aplikace Počasí Meteo jsou plně v souladu s veškerou platnou legislativou a Obecným evropským nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR). Hlavním důvodem pro ukládání uživatelských dat je zajištění řádného fungování aplikace a možnost zlepšování jejího uživatelského prostředí. Uživatelská data nejsou za žádných okolností zpřístupňována třetím stranám nezúčastněným na zajišťování funkčnosti a provozu aplikace.

Shromažďování a používání osobních údajů

Aplikace MiTennis může vyžadovat poskytnutí některých osobních údajů jako např. jméno uživatele, adresa, kontaktní údaje, datum narození, obrázky z kamery.

Aplikace však ke svému provozu používá služby třetích stran, které osobní údaje za účelem identifikace uživatele shromažďovat mohou.

Odkaz na zásady ochrany osobních údajů poskytovatelů služeb třetích stran používaných aplikací naleznete zde:

Vážíme si důvěry, s kterou nám své osobní údaje svěřujete, proto se snažíme používat veškeré dostupné prostředky k jejich ochraně. Upozorňujeme však, že žádný způsob přenosu dat přes internet, ani ukládání dat na elektronickém úložišti není stoprocentně bezpečný a spolehlivý a provozovatel aplikace MiTennis tak není schopen zaručit jejich absolutní bezpečnost.

Data z protokolu o chybě

Kdykoli dojde při použití aplikace MiTennis k chybě, provozovatel aplikace shromažďuje data a informace o chybě tak, aby byl schopen ji co nejrychleji a nejefektivněji opravit. Tato data mohou zahrnovat informace jako je adresa internetového protokolu vašeho zařízení, IP adresa, název zařízení, verze operačního systému, konfigurace aplikace při využívání služby, čas a datum použití služby a další statistiky.

Odkazy na webové stránky třetích stran

Aplikace MiTennis může v určitých ohledech odkazovat na webové stránky třetích stran. Pokud kliknete na odkaz třetí strany, budete přesměrováni na jejich web. Mějte na paměti, že tyto externí odkazy nejsou provozovány poskytovatelem aplikace MiTennis. Proto vám  důrazně doporučujeme přečíst si zásady ochrany osobních údajů třetích subjektů, které dotčené webové stránky provozují. Provozovatel aplikace miTennis nemá nad těmito weby žádnou kontrolu a nepřebírá žádnou odpovědnost za obsah, zásady ochrany osobních údajů a praktiky těchto webů nebo služeb třetích stran.

Změny zásad ochrany a zpracování osobních údajů

Provozovatel aplikace MiTennis může tyto zásady ochrany a zpracování osobních údajů čas od času aktualizovat. Doporučujeme proto tuto stránku pravidelně kontrolovat za účelem zjištění zda neobsahuje nějaké změny.

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou účinné 17.4.2022.

Kontaktujte nás

Pokud máte jakékoli dotazy nebo návrhy související se zásadami ochrany osobních údajů uživatelů aplikace MiTennis, neváhejte kontaktovat nás na mirapolacek@gmail.com.

Adresa

Sportovců 821, 272 04 Kladno

Phone

PAVEL ŠULC
předseda

HYNEK LÓR
místopředseda

DAVID MRÁZEK
tajemník

Email

info@ltcslovan.cz

Projekty klubu na podporu sportovních a pohybových činností dětí a mládeže jsou

spolufinancovány prostřednictvím dotačních programů

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.