LTC Slovan Kladno since 1972

O KLUBU

Složení výkonného výboru LTC Slovan Kladno z.s.

Arnošt Baštýř

Arnošt Baštýř

předseda klubu

+420 605 272 295

Ladislav Hlíza

Ladislav Hlíza

místopřeseda

+420 725 563 087

Rudolf Lór

Rudolf Lór

tajemník

+420 731 480 200

Členové výboru

  • Jiří Franěk
  • Luděk Hamous
  • Zbyněk Ločárek
  • Miroslav Prchal
  • Olga Šmídová
  • Pavel Šulc

Prehistorie

Vznik našeho tenisového oddílu se datuje do období první republiky. Z této doby se nám dokonce dochovala kronika, z níž Vám brzy přiblížíme některé pasáže.

Moderní historie 1972 – 1984

15.srpen 1972

Bylo to v hotelu Sport u piva. Tentokrát se pivo nejen pilo a řeč mluvila, ale rodily se velké záměry. Sešli se milovníci tenisu a vzpomínalo se. V době, kdy tenis nebyl zrovna populárním sportem, došlo na Slovanu Kladno (tehdejším L.T.C. Kladno) ke zrušení pěti tenisových dvorců.

Tenis, to je především nesmírná každodenní péče s údržbou dvorců, kázeň, práce a pořádek. Zkrátka na to musí být lidé nadšení a obětaví. Fotbal odehraješ a jde se, jaképak zametání, válcování, lajnování dvorce a napínání sítě při každé hře. Ale o to víc je to hra krásná a kdo jí jednou propadne, těžko se od ní odvrací. Padla otázka, zda by nestálo za to dvorce obnovit. Na tuto myšlenku přišel bývalý člen L.T.C. Holubovský. Ale k její realizaci – na to musí být především řádná parta s patřičným fortelem do práce a ne pouze vzletné řeči, vždyť před tím se o obnovu dvorců pokoušeli různí, ale nevydrželi – vzdali.

Píše se 15.říjen ’72. Ing. Černý přichází za svým jmenovcem Frantou Černým, sportovním kamarádem z dětství, a společně při příležitosti fotbalového zápasu Slovan – Sparta Doly vyhledají předsedu T.J.Slovan Čermáka a starého přítele Ing. Černého, tehdejšího předsedu fotbalového oddílu Slovanu Josefa Mencla a přednesou jim žádost na obnovu dvorců. Odpověď je jednoznačná: ”Zkuste to, ale před vámi už mnozí neuspěli!”

Souhlas tu byl, nyní bylo třeba dostat do akce ochotné lidi. V kladenské nemocnici existuje tenisový kroužek a několik tenisových nadšenců. Dr. Jaromír Krauskopf – primář rehabilitace, sportovní lékař a lékař sportovec, člověk, který se nebojí vzít do ruky lopatu, štětec, kolečko, je jedním z nich. Šťastným řešením bylo také zapojení skupiny bývalých aktivních fotbalistů. Je tu Míla Šilhán, vynikající člověk a řemeslník, Jirka Pinkas, L. Hlíza mladší i starší, J. Kozlík, Jeřábek starší, Šeba Kaftan a další. Jak práce pokračuje, je třeba i peněz. F. Černý půjčuje zatím svých 1 500 Kč. Je konec listopadu – upraven prostor pro dvorce č. 1, 2, 3. Začíná mrznout, ale základy oplocení se stejně betonují dlouho do večera při baterce. V prosinci, již v pěkném mrazu, se provádí oplocení. I poté práce pokračují, a to především díky neúnavnému optimismu, kterým oplývá Mirek Černý. Ten jediný neustále zdůrazňuje, že k 1.máji ’73 se bude již hrát tenis.

Výčet brigádnické činnosti by však nebyl úplný bez toho nejobětavějšího – Pepíka Mencla. Nevynechal jedinou brigádu, organizoval, pracoval, řídil. Jemu tenisový oddíl vděčí za mnohé, a proto se také stal po zásluze čestným členem našeho oddílu.

Bez velkých oslav, avšak s dobrým pocitem se 25.dubna 1973 zahajuje hra na dvorci č.1, v květnu na ”dvojce i trojce” a Slovan se stává tenisovým oddílem se 60 členy. Je to velké vítězství obětavé práce všech, nejen pravidelných subotniků. Ale naše spokojenost není u konce — chybí šatny, umývárny. Přesto možno říci, že rok ’73 je rokem znovuzrození dalšího tenisového oddílu na Kladně.

1974

V tomto roce se družstva poprvé zapojila do soutěží. V A mužstvu exceloval Ing. M. Černý, který se stal i krajským seniorským přeborníkem.

Do konce roku byly upraveny další dva dvorce, čímž jejich celkový počet vzrostl na 5.

1975

Dvorec č. 5 byl přestavěn povrch z antuky na asfalt. Dorosteneckým přeborníkem se stál L.Hlíza, seniorským jako každoročně Ing. M. Černý.

1976

A mužstvo ve složení Ing. Černý, Fábera, Frühauf, Křížek, Fáberová Jana zvítězilo v okresním přeboru I.třídy a postoupilo do krajské soutěže. V B mužstvu se představili např. Ing. Švácha, Bidrman, Kubeš.

V soutěžích jsme měli i dvě družstva žáků, jejichž členy byli např. M. Černý ml., A. Baštýř či R. Lór.

Výstavba areálu pokračovala osvětlením asfaltového dvorce a vybudováním velké trénovací zdi.

1977

Bohužel obě mužstva dospělých se v soutěži neudržela, a tak jen družstvo žáků zachránilo čest oddílu. Již poněkolikáté byl také sehrán přátelský zápas s tenisty z Německa, tentokrát z TC Waihingen (NSR), který jsme vyhráli 6:5.

Pokračovaly i práce na úpravě našeho areálu. Koncem listopadu došlo při jedné z brigád ke kuriózní příhodě. Při kopání hlíny za dvorci narazil P. Loos krumpáčem na kovový předmět. Po odhrnutí materiálu zjistil, že doslova nakopl leteckou minu! Pyrotechnik, který byl přivolán, ji odjistil a konstatoval, že její účinnost byla dvousetmetrová. Celá záležitost skončila panákem koňaku, ale všichni si uvědomovali, že mohla skončit i jinak.

1980

Rok 1980 byl základem k novému pojetí výchovy v našem oddíle. Poučeni ze zkušeností minulých let, začali jsme budovat oddíl na základě spolupráce rodiče – oddíl. A vyplatilo se, neboť letošní rok jsme dosáhli v mládežnickém tenise mimořádných úspěchů. Významný podíl na tom má trenér Kubeš.

Nejvýznamnější budovatelskou akcí bylo položení umělé hmoty na asfaltový dvorec. Dále pokračuje práce na výstavbě druhé tenisové stěny.

Členská základna je i s hosty 141 lidí.

1981

Je vidět, že kvalitní trénink přináší své výsledky. Poprvé se letos přistoupilo k tomu, že byl vyčleněn jeden kurt pouze pro mládež. Mužstvo žáků pod vedením I. Humla hrající ve složení M. Moravec, R. Huja, J. Huja, M. Pokorný a O. Humlová vyhrálo soutěž bez jediné porážky, vyhrálo i kvalifikaci a postoupilo do nejvyšší žákovské soutěže – krajského přeboru.

Bylo rozhodnuto, že na pozemku Slovanu Kladno bude postavena tenisová hala. Vedoucím stavební komise byl určen I. Huml.

1982

Družstvu dospělých unikl postup do vyšší soutěže jen o vlásek, když jen sety rozhodovaly o vítězi kvalifikace.

Na dvorcích Slovanu se také poprvé v historii konal celostátní turnaj mladších žáků za účasti nejlepších hráčů z celé republiky.

Pokračovala i výstavba tenisové haly.

1983

Stejně jako v minulé roce byla největší pozornost věnována dostavbě haly a nové klubovny, která je její součástí. Bohužel i letos se nejvíce na pracích podíleli pouze členové výboru a několik málo dalších. Je nutné říci, že svůj podíl na tom měl předseda Ing. M. Černý, který svým nevhodným chováním odradil řadu členů, aby se podíleli na klubovém životě vůbec.

Během celého letošního roku se hromadily rozpory mezi předsedou oddílu a jednotlivci z jednoty, které vedly k tomu, že z oddílu odešla řada dlouholetých členů i hráčů do jiných oddílů např. F. Kubeš, Kosina ml. i st., Křížkové, Moravec. Vše vyvrcholilo po otevření nové tenisové haly. Proto výbor tenisového oddílu na své řádně schůzi vyslovil předsedovi nedůvěru a na výroční schůzi TJ vyhlásil mimořádné volby předsedy a výboru TJ. Novým předsedou se stal Z. Jeřábek.

1984

V tomto roce byla oficiálně dokončena výstavba tenisové haly a hala začala sloužit tréninkům našich i cizích hráčů. Konala se tu i řada krajských turnajů. Již v nové klubovně proběhly oddílové oslavy Nového roku, rozběhl se také provoz klubového baru.

Původně antukový, později asfaltový a nakonec umělohmotný povrch kurtu č. 5 byl opět přestavěn na antukový.

Největších úspěchů z hráčů oddílu dosáhly O. Humlová, která se kvalifikovala na mistrovství ČSSR, a Jaromír Huja, jenž kromě přebornického titulu v kraji má též 2 bronzové medaile z mistrovství ČSSR a je členem reprezentačního družstva ČSSR juniorů.

A tady bohužel náš kronikář končí … Třeba se časem najde jeho nástupce!

Projekty klubu na podporu sportovních a pohybových činností dětí a mládeže jsou

spolufinancovány prostřednictvím dotačních programů

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.